Visi

BERPRESTASI, TERAMPIL, BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAKWA ” Indikator

a. Taat terhadap agama yang dianut, santun, berbudaya, berkarakter serta patuh

kepada Peraturan. b. Berprestasi dalam bidang Akademis dan Non Akademis.

Menguasai Kecakapan Hidup (Life Skill).